Christelike Mites Aangaande Geluk

Vanuit Gospel Translations Afrikaans

Spring na:navigasie, soek

Related resources
More By Randy Alcorn
Author Index
More About Sanctification & Growth
Topic Index
About this resource
English: Common Christian Myths About Happiness

© Desiring God

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By Randy Alcorn About Sanctification & Growth

Translation by Melvin Dirkse

Review You can help us improve by reviewing this translation for accuracy. Learn more (English).


Die Puritaanse prediker Thomas Brooks het gesê: 'God is die skepper van alle ware geluk; hy is die skenker van alle ware geluk. . . . Hy wat hom as sy God besit, is vir hom die enigste gelukkige mens. 'Die Engelse evangelis John Wesley het gesê:' Wanneer ons Christus eers leer ken. . . dan begin geluk; geluk eg, solied, waarlik. ”

Geluk is wat ons almal wil hê, en gelowiges deur die eeue heen, soos Brooks en Wesley, het bevestig dat dit 'n goeie begeerte is as ons dit in Christus soek. Ongelukkig het talle moderne Christene verskillende mites oor geluk geleer.

Is God net besorgd met ons heiligheid?

As 'n jong predikant het ek gepreek, soos ander nog doen, "God roep ons tot heiligheid, nie na geluk nie." Die aantrekkingskrag van geluk verskyn in teenstryd met heiligheid. Ek het probeer om ons menslike neiging om voorkeure en gemak te stel teë te staan voor gehoorsaamheid aan Christus. Dit het alles so geestelik geklink, en ek kon ontelbare skrywers en predikers aanhaal wat met my saamstem.

Ek is nou oortuig dat ons almal verkeerd was.

Om heilig te wees is om God te sien soos hy is en om soos hy te word, bedek met Christus se geregtigheid. En aangesien die aard van God gelukkig is (Psalm 115: 3; 1 Timoteus 1:11), hoe meer soos Hy moet ons in heiligmaking word, hoe gelukkiger sal ons wees. Om 'n keuse tussen geluk en heiligheid te dwing, is heeltemal vreemd aan die Skrif. As dit waar is dat God wil hê dat ons net heilig moet wees, sou ons dan nie van Filippense 4: 4 verwag om te sê: Wees altyd heilig in die Here nie, in plaas van "altyd bly wees in die Here"?

Enige begrip van God is heeltemal onwaar as dit onversoenbaar is met die verhewe en oneindig heilige siening van God in Esegiël 1: 26-28 en Jesaja 6: 1-4, en van Jesus in Openbaring 1: 9-18. God is beslis en onapologeties teen sonde, maar hy is in geen opsig anti-geluk nie. Heiligheid is inderdaad presies wat ons geluk verseker. Charles Spurgeon het gesê: 'Heiligheid is die koninklike weg na geluk. Die dood van sonde is die lewe van vreugde. ”

Gebeur Geluk net per Toeval?

Dit is ‘n gewoonte om besware teen die woord gelukkig te hoor op grond van die etimologie of geskiedenis daarvan. Een kommentator sê dat “Gelukkig afkomstig is van die woord 'geluk', wat 'kans’ beteken.” Dit is dus verkeerd om [die Griekse woord makarios] as 'gelukkig' te vertaal '(The Pursuit of Happiness: An Exegetical Commentary on the Beatitudes). Hierdie argument klink miskien geldig, maar ons taalgebruik is vol woorde wat lank van hul oorspronklike betekenisse verwyder is. Entoesiasme bedoel oorspronklik 'in die gode', maar as ek sê dat u entoesiasties is, stel ek nie voor dat jy 'n politeïs is nie.

As mense sê dat hulle gelukkig wil wees, lewer hulle gewoonlik geen uitspraak oor toeval nie. D.A. Carson argumenteer in Exegetical Fallacies, "Die betekenis van 'n woord kan nie betroubaar deur etimologie bepaal word nie" (32). Vertalers van die King James Weergawe sou gelukkige en ander vorme van die wortelwoord geluk nie ses en dertig keer gebruik het of makarios as een of ander vorm van gelukkige sewentien keer vertaal het as hulle gedink het dat die woordgeskiedenis gelukkig as 'n geloofwaardige Bybelse woord gediskwalifiseer is nie.

Die feit is dat die Puritaan, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, en vele ander die woorde gereeld en geluk gebruik het in Bybelse, teologiese en Christus-gesentreerde kontekste. Toe hulle gelowiges 'n beroep doen om gelukkig te wees, praat hulle nie van toeval of toeval nie, maar van blydskap en plesier en blymoedigheid in Jesus.

Is vreugde meer geestelik as geluk?

Oswald Chambers, skrywer van die uitstekende My Uiterste vir Sy Hoogste, was een van die vroegste Bybelonderwysers om teen geluk te praat. Hy het geskryf: 'Geluk is nie 'n standaard vir mans en vroue nie, omdat geluk afhang van die feit dat ek onkundig oor God en sy eise is' (Bybelse etiek, 14).

Na uitgebreide navorsing is ek oortuig daarvan dat daar geen Bybelse of historiese basis bestaan om geluk as inherent sondig te definieer nie. Ongelukkig, omdat Bybelonderwysers soos Chambers mense sien wat probeer om geluk in sonde te vind, het hulle gedink dat die strewe na geluk sondig is. Chambers het gesê: 'Vreugde is nie geluk nie', en vervolg, "daar is geen melding in die Bybel van geluk vir 'n Christen nie, maar oor vreugde word daar baie gesê" (God se vakmanskap, en Hy sal My verheerlik, 346).

Dit is eenvoudig nie waar nie. In die King James-weergawe, waarna Chambers verwys, sê Jesus vir sy dissipels: 'As julle hierdie dinge weet, is julle gelukkig as julle dit doen' (Johannes 13:17, JJV). James het van getroue Christene gepraat en gesê: 'Ons reken hulle is gelukkig wat verduur' (Jakobus 5:11). Petrus het vir medegelowiges gesê: 'As julle ly ter wille van geregtigheid, is julle gelukkig?' )
(1 Petrus 4:14).

Chambers het ook geskryf: “Vreugde moet nie met geluk verwar word nie. In werklikheid is dit 'n belediging vir Jesus Christus om die woord geluk in verband met hom te gebruik ”(My Allerbeste vir sy Allerhoogste, 31). Ek respekteer beslis Oswald Chambers, maar uitsprake soos hierdie is misleidend. Dit is vir my moeilik om aan 'n groter belediging teenoor Jesus te dink as om blatant te ontken wat Hebreërs oor sy gelukkige aard openbaar: 'God, u God, het U gesalf met die olie van vreugde bo u metgeselle' (Hebreërs 1: 9 NASB).

Dit lyk ook beledigend om te sê dat die beste Vader in die heelal nie wil hê dat sy kinders gelukkig moet wees nie. In werklikheid is die Bybel 'n groot reservoir wat nie tientalle bevat nie, maar honderde gedeeltes wat geluk oordra. Ek het meer as 2700 Skrifgedeeltes gevind waar woorde soos vreugde, geluk, vreugde, vrolikheid, plesier, viering, gejuig, gelag, vreugde, gejuig, feesmaal, gejuig en viering gebruik word. Gooi die woorde salig en seën in, wat dikwels geluk beteken, en die getal neem toe.

Die Engelse standaardweergawe gebruik nie die woord gelukkig byna net so gereeld soos baie ander vertalings nie, maar dit is nog steeds daar:

Verlossing van 'geluk'

Die moderne Christelike vermyding van geluk is heeltemal teenwerkend. Dit is geen geringe semantiese kwessie nie. Histories, filosofies en prakties is geluk 'n belangrike woord. Maar ons het die evangelie te lank gedistansieer van wat Augustinus, Aquinas, Pascal, die Puriteine, Wesley, Spurgeon en baie ander geestelike reuse gesê het dat God ons geskep het om te begeer en wat hy vir ons wil hê: geluk.

Ons moet hierdie neiging omkeer! Laat ons die woord geluk gebruik in die lig van sowel die Skrif as die kerkgeskiedenis. Ons boodskap aan die wêreld moet nie wees "Moenie geluk soek nie", maar "Jy vind in Jesus die geluk wat jy nog altyd gesoek het."