Here, Weerhou My Van Die Verkwisting Van My Lewe

Vanuit Gospel Translations Afrikaans

Spring na:navigasie, soek

Related resources
More By Jon Bloom
Author Index
More About
Topic Index
About this resource
English: Lord, Keep Me from Wasting My Life

© Desiring God

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By Jon Bloom About

Translation by Melvin Dirkse

Review You can help us improve by reviewing this translation for accuracy. Learn more (English).Om ywerig te wees, is harde werk, maar ywerigheid is nie sinoniem met harde werk nie. Ek weet uit persoonlike ondervinding dat jy mag vroeg opstaan en baie laat gaan slaap en baie energie spandeer, en baie besig wees, en nie televisie kyk of in sosiale media betrokke word nie, kan lyk na harde werk - en steeds nie baie gedoen kry wat regtig saak maak nie.

Ywerigheid kombineer 'n bereidwilligheid om hard te werk met 'n oordeelkundige fokus, 'n gevoel van dringendheid, 'n waaksaamheid en betroubare volharding. En een van die duidelikste Bybelse oproepe tot ywer is Paulus se vermaning:

Kyk noukeurig na hoe jy loop, nie as onverstandig nie, maar as wyse, maak sorgvuldige gebruik van die tyd, want die dae is boos. Wees daarom nie dwaas nie, maar verstaan wat die wil van die Here is (Efesiërs 5: 15-17).

Inhoud

Oordeelkundige Fokus

'n Ywerige persoon probeer om te verstaan wat die wil van die Here is (Efesiërs 5:17). Op grond van die konteks verwys Paulus nie na God se verborge wil nie (byvoorbeeld oor of wie ons moet trou). Hy verwys hoofsaaklik na God se geopenbaarde wil ten opsigte van spesifieke sondes om te vermy. Ons leer om te "onderskei wat die Here behaag" (Efesiërs 5:10).

Maar oordeel aan die manier waarop Paulus die lewe aangeraak het om as 'n "soldaat" te leef, wat "burgerlike strewe" vermy het om die een wat hom aangewys het, te vermy. (2 Timoteus 2: 4). Dit is geskik om te aanvaar dat Paulus hierdie beginsel sal toepas in terme van minder belangrike prioriteite, wat, terwyl dit nie inherent immoreel is nie, ons van ons fokus aflei. Beide sondige en onnodige afleiding is dikwels moeilik om opsy te sit.

Soos ek hierdie artikel skryf, veroorsaak 'n probleem in my lewe groot kommer en angstigheid. Daar is 'n mengsel van goeie angstigheid, soortgelyk aan Paulus se angstigheid vir die kerke (2 Korintiërs 11:28) en sondige angstigheid, die soort wat Paulus die Filippense beveel het om hulle nie in te verlustig nie (Filippense 4: 6-7). Ywerigheid vereis dat ek moet onderskei tussen wat is en wat met sonde gepas is. Maar ywer vereis ook dat ek moet erken dat God se wil vir my nou gaan fokus op die voltooiing van my werk vir vandag en die tydelike uitstelling van die groter saak, wat belangrik is, is tans nie die prioriteit nie.

In 'n baie regte sin moet 'n ywerige persoon leer om sekere dinge uit te stel. Daar is verskeie en belangrike versoekings en minder belangrike prioriteite wat 'n ywerige persoon strategies moet uitstel. Dit vereis die ontwikkeling van die dissipline van oordelkundige fokus.

Dringendheid

'n Ywerige mens "maak die beste gebruik van die tyd, want die dae is boos" (Efesiërs 5:16). Hy besef dat die tyd beperk is. Weereens, die konteks vertel ons dat Paulus waarskynlik heiligheid in gedagte gehad het: Ons moet nie ons tyd op sonde mors nie. Die beste tydgebruik is om met die Gees vervul te word en die vrugte van die Gees te dra (Galasiërs 5: 22-23) en om ons nie te verlustig in sondes soos dronkenskap of seksuele onsedelikheid nie (Efesiërs 5: 3, 18).

Maar Paulus sal weer dieselfde sê oor "aardse belange." Daar is nie genoeg tyd om alles te doen wat ons graag wil doen nie. Selfs as soldate, is daar nie genoeg tyd om al die goeie, geestelik nuttige dinge wat ons graag wil doen, te doen nie. Maar daar is genoeg tyd vir ons om te doen wat God ons gee om te doen (2 Korintiërs 9: 8).

'n Ywerige persoon ervaar dringendheid oor die kort tyd wat hy op aarde en poog om sy kort aantal dae verstandig te gebruik op die paar dinge wat hy beskou as die belangrikste vir hom (Psalm 90:12).

Waaksaamheid

'n Ywerige mens kyk ook goed na hoe hy loop, "nie soos die onwyse nie, maar soos die wyse" (Efesiërs 5:15). Hierdie soort toegeweidheid vereis 'n gekweekte waaksaamheid. Dit kom natuurlik nie vir die meeste van ons nie.

Die meeste van ons het 'n natuurlike neiging om dinge rustig te benader, om in bekende gedagtes en gedragspatrone te val. Die meeste van ons het sondige of gebrekkige gewoontes van emosionele reaksies op sekere situasies en verhoudingsdinamika wat in die kinderjare en adolessensie gekondisioneer is. Ons kan hulle skaars merk omdat ons nie mooi kyk nie. Die meeste van ons wil nie die geestelike, emosionele en geestelike energie bestee om 'n waaksaamheid te kweek oor hoe ons loop nie.

Wat beteken dat die meeste van ons nie wys is nie. Ek weet ek is nie van nature nie. Ek het nie 'n natuurlike neiging tot hierdie soort waaksaamheid nie. Maar ek is nou oud genoeg om die werklike, langtermyn voordele van waaksaamheid waar ek dit toegepas het, te realiseer - asook die gevolge waar ek dit nie toegepas het nie. Dit verhoog net my besluit om die dwaasheid van onverskilligheid te laat vaar en om noukeuriger te kyk hoe ek loop.

Getroue volharding

En ten slotte volhard mense met volharding in die kweek en toepassing van 'n oordeelkundige fokus, 'n gevoel van dringendheid en 'n waaksaamheid oor hoe hulle leef. Dit is nie eksplisiet in die teks nie, maar dit is sekerlik implisiet, veral in die woord "tyd" (Efesiërs 5:16).

Die "bose dae" beskryf die tyd waarin ons leef. Elkeen van die dae wat ons as Christene op aarde leef, totdat ons deur die dood of Jesus opgeneem word, word beywer met die boosheid wat Paulus in Efesiërs 6 duidelik maak. Die gevare om in sonde te verval of om ons aan "aardse belange" te gee nie verdwyn nie. Paulus se vermaning is een wat ons moet toepas "elke dag so lank as dit vandag genoem word", dat niemand van ons verhard kan word deur die bedrieglikheid van die sonde nie "(Hebreërs 3:13).

Wat ookal dit verg, alle toegeweidheid is harde werk. Maar Christelike toewyding gaan verder as harde werk na 'n Gees-bemagtigde kweek van 'n oordeelkundige fokus, gevoel van dringendheid, waaksaamheid en betroubare volharding. En 'n Christen weet dat ons, sonder God se hulp, die merk sal misloop en baie lewe op baie sonde en "aardse belange”sal vernietig. Dus, bid ons:

Wat ookal nodig is, Here, versterk my oortuiging om U wil met alle ywerigheid te doen.