Lewend vir godsdiens, dood vir God

Vanuit Gospel Translations Afrikaans

Spring na:navigasie, soek

Related resources
More By John Piper
Author Index
More About Regeneration (New Birth)
Topic Index
About this resource
English: Alive to Religion, Dead to God

© Desiring God

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By John Piper About Regeneration (New Birth)
Part of the series Message Excerpt

Translation by Melvin Dirkse

Review You can help us improve by reviewing this translation for accuracy. Learn more (English).Klank Transkripsie

Wat in die nuwe geboorte gebeur, is nie om 'n nuwe godsdiens te kry nie, maar om 'n nuwe lewe te kry.

En daar was 'n man van die Fariseërs met die naam van Nikodémus, 'n owerste van die Jode. Hierdie man het in die nag na Jesus toe gekom en vir hom gesê: Rabbi, ons weet dat U 'n onderwyser is wat van God kom, want niemand kan hierdie tekens doen nie, tensy God met hom is. Jesus antwoord hom: Waarlik, Voorwaar Ek sê vir julle, as iemand nie wedergebore is nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. "(Johannes 3: 1-3)

Sou jy nie graag soos Jesus wou wees nie? Hierdie man maak 'n goeie verklaring oor Jesus, en Jesus kyk net na hom en sê: "Jy moet wedergebore word."

Nou maak Johannes seker dat ons weet Nikodemus is 'n Fariseër. Hy het dit nie nodig gehad om dit te vertel nie. Hierdie teks sal volkome goeie sin maak as hy gesê het: "'n Man het snags by Jesus gekom en gesê: 'Ek weet jy het 'n paar groot dinge van God gedoen' 'en Jesus sê:' Jy moet wedergebore word. "Perfek. Geen probleem. Waarom sê Johannes vir ons Nikodemus is 'n Fariseër en 'n heerser van die Jode?

Antwoord: 'n Nuwe godsdiens sal jou glad niks beteken nie. Dit is die mees godsdienstige mense op die planeet. Hulle is die mees godsdienstige Joodse volk. So kan jy 'n volkome goeie Baptiste, Lutherse, Metodiste, Biskoppe, Katolieke - godsdienstige tot jou binneste kern wees - en verlore gaan. Johannes wou hê ons moet dit kry. Hier is die Fariseërs, die toonbeeld van dissiplines, die toonbeeld van gebed, die toonbeeld van morele opregtheid, en op goeie voet is voor die gereg, en magg pligsgetrou alle vergaderings bywoon, maar nog steeds verlore is. Hy is dood.

Die rede waarom ek dink dat Johannes daarop wys dat hy 'n Fariseër was, 'n heerser van die Jode, is om duidelik te maak dat Nicodemus, ten spyte van al daardie godsdienstigheid, wedergebore moet word. Hy het nie godsdiens nodig nie; hy het die lewe nodig. Hy het nuwe lewe nodig.

Nou, natuurlik, in een sin is hy nogal lewendig, reg? As Nikodemus hier was en hy het my gehoor, sê wat ek net gesê het, sou hy sê, "Verskoon my, ek lewe." Dis soos hy hier in die teks is. Hy is blind. Hy kry dit glad nie. Hy sê vir Jesus: "Kan ek in die moederskoot kruip en weer gebore word?" En hy sal vir my sê: "Jy sê ek is dood. Maar ek leef. Verskoon my, ek leef. Ek is lewendig."

Jesus het blykbaar 'n kategorie vir die lewende dooies gehad. Kan jy aan enige tekste dink? Onthou die man in Lukas 9: 59-60 wat na Jesus gekom het en Jesus het gesê: "Volg my." Maar die man het gesê: "Here, laat my eers gaan en my pa begrawe." En Jesus sê: "Los die dooies na begrawe hul eie dood. "

So is daar dood wat begrawe moet word, en daar is dood wat hulle begrawe. Jesus het daardie kategorie. Hy weet waaroor hy praat. Wanneer hy sê: "Jy moet wedergebore word - jy het die lewe nodig", hy weet hy praat met 'n dooie wat in die lewe is.

In die gelykenis van die verlore seun het die pa sy seun huis toe gekry, en wat het hy aan die ouer broer gesê? Hy sê: "My seun was dood en lewe weer" (Lukas 15:24). Dit is nie verbasend dat Jesus so praat nie, om vir 'n lewende man voor hom te sê - wie se bloed deur sy are loop, wie se gedagtes uit sy kop kom, wie se mond werk, wie se oë werk, ore werk, alles werk - en hy is dood. Hy moet leef. Hy het die lewe nodig. Hy het 'n geboorte nodig.

Dus, die eerste betekenis van wat in die nuwe geboorte gebeur, is nie dat jy 'n nuwe godsdiens kry nie - soos jy 'n Baptis word nie. Dit red niemand - Lutherse of Katolieke. Die nuwe geboorte gaan oor nuwe lewe.